นพ.ทรงยศ จันทจิตร์ (ยศยา คลินิก)

784

ศัลยกรรม…ความงามของพ.ศ.นี้
กระแสศัลยกรรมที่ฮิตมากในกลุ่มดารานักแสดง นักร้อง และอาชีพคนบันเทิง ขยายสู่กลุ่มคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง  เมื่อความต้องการของตลาดสูง  กระแสของคลินิกต่างๆที่กระโจนสู่ธุรกิจนี้จึงมีมากขึ้น ทั้งที่ได้มาตรฐานและที่ไม่ได้มาตรฐาน ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกันจากการทำศัลยกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้ต้องตกเป็นเหยื่อ  จากสวยกลายเป็นเสีย ทำให้เสียโฉม หน้าตาผิดรูปร่าง  เกิดอาการผิดปกติ
นพ. ทรงยศ จันทจิตร์ กล่าวว่าศัลยกรรมให้ปลอดภัยและเป็นที่พอใจนั้น  หัวใจสำคัญอยู่ที่ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ของแพทย์ วัสดุอุปกรณ์  และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ที่ทำให้ศัลยกรรมนั้นสัมฤทธิ์ผล  ควรปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่ง พูดคุยปรึกษาอย่างจริงจังถึงผลลัพธ์ของการทำศัลยกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างเดิมว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  อาจมีผลแทรกซ้อนของการผ่าตัดที่อาจเกิดขึ้นแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยก็ตาม ผู้บริโภคควรเลือกสถานบริการที่ได้มาตรฐานมีใบรับรองถูกต้อง  แพทย์ได้รับการรับรองจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
การทำศัลยกรรมคืองานศิลปะ
คุณหมอ กล่าวว่า  การทำศัลยกรรมเป็นเหมือนการสร้างสรรค์งานศิลปะ  คุณหมอเปรียบเสมือนศิลปินที่จะแต่งเสริมเติมแต่งสร้างสรรค์ออกมาให้ดีที่สุด ซึ่งนอกจากความชำนาญทางวิชาชีพแล้ว  ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ  เพราะเมื่อสำเร็จออกมาแล้ว  นอกจากความพึงพอใจที่ผู้มาใช้บริการชื่นชมแล้ว ผลงานที่ออกมาคือความภาคภูมิใจส่วนตัวของหมอด้วย การทำศัลยกรรมแต่ละครั้งจึงเหมือนกับการสร้างงานศิลปะที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกนั่นเอง
โรคภูมิแพ้…แรงบันดาลใจสู่อาชีพหมอ
สำหรับตัวคุณหมอมีแรงบันดาลใจจากในวัยเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ ต้องไปตรวจกับคุณหมอจึงเกิดความประทับใจและยึดเป็นแบบอย่าง หลังจากนั้นจึงมุุ่งมั่นจะเอาชนะโรคภูมิแพ้ให้ได้  หมั่นฝึกฝนให้ร่างกายแข็งแรงจากการว่ายน้ำและเป่าคลาริเน็ท และเส้นทางชีวิตพากเพียรจนได้กลายมาเป็นนายแพทย์ในที่สุด และความภาคภูมิใจคือการเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่จบสาขานี้มาโดยตรง ซึ่งในแต่ละปีมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยจะผลิตบุคลากรด้านนี้ในจำนวนจำกัด  มีศัลยแพทย์ตกแต่งประมาณปีละ 12 คน เท่านั้น  จึงทำให้ปัจจุบันมีแพทย์กลุ่มนี้เพียง 250 – 300 คนในขณะนี้
คนรุ่นใหม่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ความที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นคนที่ใส่ใจขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา  ประกอบกับเส้นทางอาชีพด้านนี้มีของใหม่ๆทั้งเครื่องไม้เครื่องมือ และเทคนิคใหม่ๆให้ได้เรียนรู้ไม่จบสิ้น  คุณหมอจึงไปพบปะแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้  ทั้งในด้านวิชาการและในด้านไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั่วโลกจากเพื่อนๆ  รุ่นพี่ และอาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะการดูงานและเข้าร่วมอบอบรมและสัมมนาทางวิชาการต่างๆ  โดยเฉพาะผู้นำด้านศัลยกรรมในเอเชียอย่างเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน
เดินไปข้างหน้า…แต่ไม่ละทิ้งเบื้องหลัง
แม้ทุกวันนี้คุณหมอจะนำ “ยศยาคลินิก” เข้าสู่การแข่งขันทางธุรกิจเต็มตัว  แต่โดยส่วนตัวซึ่งเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาคร  คุณหมอจึงอยากทำงานรับใช้บ้านเกิดและชาวบ้านบ้านแพ้วที่คุ้นเคย  ปัจจุบันคุณหมอเป็นหัวหน้าแพทย์ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  ซึ่งการดูแลคนไข้ที่บ้านแพ้ว  ไม่ได้เน้นหนักที่การแต่งเสริมเติมสวยเพียงอย่างเดียว  แต่ครอบคลุมไปถึงการรักษาอาการผิดปกติของร่างกายทั้งใบหน้า ผิวหนังให้กับชาวบ้าน        
ภายนอกสวย…ภายในสวยกว่า
การเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง ทำให้คุณหมอมองเห็นความสำคัญของการสวยด้วยรูป  ความสวยที่มาจากการความตั้งใจ ความมุ่งมั่น เป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับการศัลยกรรมที่จะสะท้อนออกมาเป็นความมั่นใจ  บุคลิกภาพที่ดี  บ่อยครั้งที่คนไข้ของคุณหมอกลับมาบอกว่าความสวยงามที่ได้รับเป็นใบเบิกทางให้ได้รับโอกาส  ได้รับสิ่งดีๆในชีวิต  แต่เหนือสิ่งอื่นใด  คุณหมอคิดเสมอว่าความงามจากภายในเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะความสวยอย่างยั่งยืนและภาคภูมิที่สุด  คือคิดดี พูดดี ทำดี จึงจะทำให้ผู้นั้นสวย-หล่ออย่างแท้จริง
ยศยาคลินิก   Tel. 02-693-8693    www.yosayaclinic.com
คอมเมนท์ได้ที่นี่