แนะนำนายแพทย์ ชลธิศ สินรัชตานันท์ ธีรพรคลินิก

712
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชลธิศ สินรัชตานันท์
ที่อยู่ปัจจุบัน 422 ถนนท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600
สำนักงาน
สถานพยาบาล ธีรพรการแพทย์ เลขที่ 422 ถ.ท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600
อุดมศึกษา
การศึกษาชั้นสูง
การทำงาน
การทำงานเพื่อสังคม
ความรู้ความสามารถอื่น ๆ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
คอมเมนท์ได้ที่นี่